Home
Menu
Zoeken Annuleer

Winterswijk-buitenRond de kern van Winterswijk liggen 9 buurtschappen. Vroeger was er ook nog Dorpbuurt. De meeste buurtschappen hebben een rijk buurtschapsleven en hadden in het verleden een school. Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw staat het open houden van de buurtschapsscholen enorm onder druk.


In Huppel, Henxel, Kotten en Woold zijn nu nog scholen. Ook het dorpje Meddo heeft nog een zelfstandige school. In Huppel, Kotten en Woold zijn het openbare basisscholen. Deze scholen behoren allen tot de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk. 

Onze school, obs Woold hoort ook bij deze stichting. Samen met obs 't  Waliën en obs Kotten noemen wij deze 3 scholen ook wel de scholen van Winterswijk-buiten. We werken nauw samen. Dhr. Johan Wilterdink is directeur van school Woold  en school Kotten. Dhr. Johan Muller  is directeur van obs 't Waliën. 

Er wordt samen nagedacht over de invulling van het onderwijsconcept voor de buurtschappen, er wordt met en van elkaar geleerd en er worden samen activiteiten georganiseerd. We maken gebruik van elkaars kennis en kwaliteiten. 

De kans is groot dat er op termijn in het prachtige buitengebied van Winterswijk nog 2 openbare scholen zijn. Aan de noordkant obs het Walien en aan de zuidkant een school voor de leerlingen uit Kotten, Woold en Miste. Waar deze nieuwe school zal komen is nog niet duidelijk. 

De toekomst van onze school.pdf