Home
Menu
Zoeken Annuleer

 

Ouderraad

De ouderraad is een stichting. De ouderraad wordt gevormd door de ouders van de schoolgaande kinderen. Er wordt diverse keren per jaar met het personeel van de school vergaderd over de invulling van allerlei activiteiten, zoals schoolreizen, kerstfeest, paasfeest, Sinterklaasfeest, voetbaltoernooien, avondvierdaagse etc. Ook wordt er over algemene zaken gesproken, echter nooit over het individuele kind. Eén keer per jaar wordt er een zakelijke ouderavond gehouden waarop verslag wordt uitgebracht over algemene en financiële zaken. Tijdens de rondvraag kunnen de aanwezigen vragen stellen en voorstellen doen. Voor de veiligheid van de kinderen verschaft de ouderraad aan alle kinderen een hesje waardoor deze in het verkeer goed opvallen. Het hesje moet worden gedragen vanaf 1 oktober tot het ingaan van de zomertijd. Als de kinderen van school gaan moeten de hesjes weer worden ingeleverd.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is per leerling € 60,00 per jaar. Dit bedrag wordt geïnd en beheerd door de directeur. De MR heeft de eindverantwoordelijkheid over het beheer van de bijdrage. Wilt u dit bedrag in de maand september overmaken op rekening NL44 RABO 0121 7110 80 t.n.v. Ouderbijdrage O.B.S. Woold, onder vermelding van "ouderbijdrage 2019-2020".

Er kan eventueel ook in twee termijnen worden betaald. In dat geval overmaken in september en maart. Het geld wordt besteed aan: schoolreizen, Vlielandkamp, bezoek De Storm, Sinterklaas, paasmaaltijd, en evt. nog andere zaken. Ook de ouderraad draagt in deze kosten bij, mogelijk gemaakt door o.a. het ophalen van oud ijzer en andere inzamelingsacties.

Wanneer er nieuwe kinderen op school komen na 1 januari van het lopende schooljaar hoeft slechts de helft te worden betaald. Bij vertrek van school voor 1 januari van het lopende schooljaar wordt de helft van het schoolgeld terugbetaald. Na de schoolreisjes in mei is geen bijdrage voor dat jaar meer verschuldigd. Wettelijk is het verplicht u mede te delen dat uw bijdrage vrijwillig is.

 

Inzamelingsacties

De ouderraad zamelt oude metalen in. Op school worden lege batterijen en lege printer cartridges ingezameld. Hiervoor staan in de gang speciale dozen. Deze acties worden gehouden ter financiering van apparatuur, leermiddelen, vieringen etc.